Fotografie: Struyk Verwo Infra – online inspiratiebank; gemeente Leeuwarden; en stockfotografie

LANDELIJK CONGRES OPENBARE RUIMTE

‘Anders denken anders doen’ was het thema van de 13e editie van het Landelijk Congres Openbare Ruimte. Het congres vond plaats op donderdag 6 oktober 2016 in gaststad Leeuwarden. Tijdens het congres keken we naar processen en projecten die het ‘anders’ doen. Die zich midden in het veld opstellen en een voorschot nemen op wat straks in het kader van de Omgevingswet en vanuit de samenleving wordt verwacht: een open ruimtelijk planproces en een gezamenlijke visie op de omgeving.

Met onze partners: NVTL, Stadswerk, IenM en VNG (programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’)
Zowel de procesmatige kant (het denken) als de projectmatige invulling (het doen) kregen aandacht tijdens het congres. En dat deden wij samen met verschillende partners: ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ (o.a. ministerie van IenM, VNG en IPO), de NVTL (Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur) en Stadswerk. In het programma was veel aandacht voor de praktijk in Leeuwarden, die we aan de hand van excursies leerden kennen. 


Schrijf je nu in bannerORGANISATIE

Elba-Rec Stedelijk Interieur

Copyright © LCOR 2015 - Website powered by Diaz IT