Woensdag 13 oktober 2021 | Zwolle

LCOR header

DEELSESSIES

Ochtendsessies 11.15 - 12.30

1. Senshagen - Buitensessie
We bezoeken onder leiding van Marcel Broekhaar (gemeente Zwolle) dit project dat als doel heeft inwoners meer inzicht te geven in klimaatverandering en hen te betrekken bij de effecten van klimaatverandering.  Inwoners van de wijk hebben een sensor in hun tuin die de temperatuur en de luchtkwaliteit meet.

2. Spoorzone - Buitensessie
De gemeente Zwolle is bezig om de Spoorzone te herontwikkelen en wil daarmee tegelijk een duurzame, klimaatadaptieve verbinding tussen de binnenstad en de IJsseloever leggen. Hoofdingrediënten: een aantrekkelijke en vooral groene wandelroute over het Engelenpad en een robuuste maar recreatief toegankelijke oeverzone. De klimaatadaptieve fietsenstalling bij het station is er al. Tijdens een buiten sessie vertelt Niels Munnink over de verbinding met de Passerelle en hoe klimaatadaptatie en duurzaamheid leidende principes zijn en in de middag gaat Mark Heidenveld er ook wat over vertellen.

3. Assendorp/ 50 tinten groen - Buitensessie
Buurtparticipatie, vergroening en in zekere zin energietransitie staan hier in het teken van ‘Samenwerken aan het Buiten Geluk’. Bewoners hebben het initiatief genomen om de huizen te isoleren en energie te besparen, de wijk groener te maken en mobiliteit te verduurzamen. Tijdens een buiten sessie vertelt Andriaan Mosterman wat de buurt heeft betekent voor Zwolle, wat ze hebben gerealiseerd en hoe andere gemeenten dit kunnen toepassen.

4. LED Zwolle Shine - Buitensessie
Zwolle wil in 2030 de binnenstad nog aantrekkelijker maken voor inwoners en bezoekers. Daarvoor worden smartcitytoepassingen, waaronder LED verlichting, gebruikt. Tijdens de buiten sessie vertelt Lieke Helmes welke gebieden er verlicht zijn, hoe dit voor de toegankelijkheid zorgt zowel fysiek als mindere fysieke en hoe de openbare ruimte wort versterkt.

5. Vergroening van de stad – Binnensessie
Een lezing geleid door hoogleraar Urban Forestry René van de Velde aan de TU Delft, die ons mee gaat nemen tijdens een binnen sessie over de waarde van bomen en welke praktische tools er voor gemeenten zijn, om een stad te vergroene. Hierbij zijn ‘gelukbrengers’ en ‘buitengeluk’ centraal.

6. NVTL - Dijkversterking dwars door de stad - binnensessie
Het dijkversterkingsproject in Zwolle loopt over een traject van 7,5 kilometer langs de oostoever van het Zwolle- IJsselkanaal en het Zwarte Water. In 2012 is geconstateerd dat deze soms onzichtbare dijken van Zwolle niet voldoen aan de eisen van de Waterwet. Tijdens de sessie vertellen Lot Zinsmeijer van Travers en Anne Krijn Piersma van Waterschap hoe ze dit project realiseren en hoe ze de omliggende wijk Holtenbroek en omgeving meer kunnen betrekken bij het versterken van de stadsdijken, omdat de dijk van iedereen is.

 

Middagsessies 13.15 - 14.30

7. NVTL; Rivier in de stad - Buitensessie
De Zwarte Waterzone is een parkstrook, schakel tussen de dijk langs het Zwartewater en Stadshagen. Tijdens de binnen sessie gaat Hanneke Toes van TLU Landschapsarchitecten er meer over vertellen: hoe natuurwaarden zijn gecombineerd met stadsdeel Stadshagen en welke functies er zijn gerealiseerd als dierenweide en speelplekken.

8. Stichting Steenbreek; Ruimte voor Lopen – Binnensessie
Ruimte voor Lopen is een platform die samen met gemeente het gezamenlijk belang van lopen zichtbaar, vergroten en verbinden mogelijk maakt. Tijdens de sessie vertelt Harry Boeschouten van Staatsbosbeheer (partner van SB en Ruimte voor lopen) over hoe belangrijk groene wandelroutes zijn in de openbare ruimte. Hij legt de link met Groene Meterpool waar hij programmadirecteur van is en uitlegt hoe iedereen het groene netwerk aangesloten kan worden.

9. Spoorzone – Zwolle - buitensessie
Tijdens een buitensessie vertelt Mark Heidenveld over de verbinding met de Passerelle en hoe klimaatadaptatie en duurzaamheid leidende principes zijn.

10. Stichting Steenbreek - Onder het Maaiveld – binnensessie
Intro over belang van vitale bodems voor een groene, gezonde leefomgeving in stad en land. Als pleidooi voor een ruimtelijke ordening van de bodem. Albert Vliegenthart van de Vlinder Stichting neemt ons mee hoe belangrijk een vitale bodem is voor de groene, gezonde  leefomgeving.

11. NVTL – Vergroenen van schoolpleinen – binnensessie
In het kader van samenwerken aan het buitengeluk, gaat Hiddo Wessels ons meenemen hoe schoolpleinen te vergroenen zijn. Kinderen zijn de toekomst, en door te vergroenen stimuleer je hen op creativiteit en leren ze meer over de natuur.
 

 

PROGRAMMA

Bekijk hier het complete programma.
>> Klik hier

INSCHRIJVEN

Schrijf u nu in voor het Landelijk Congres Openbare Ruimte!
>> Klik hier 

Struyk
NVTL
Stedelijk Interieur
ELBAREC
ELBAREC
ELBAREC

Stedelijk Interieur is een product van ELBA\REC