Donderdag 20 juni 2019 | Rotterdam

LCOR header

OVER LCOR

Welkom bij het Landelijk Congres Openbare Ruimte 2019

De stad is in transitie. Al die transities komen samen in de openbare ruimte. De openbare ruimte is dan ook bij uitstek een plek om deze transities succesvol te accommoderen. Op het 15e Landelijk Congres Openbare Ruimte (LCOR) op 20 juni in Rotterdam presenteren we integrale openbare ruimteoplossingen voor een klimaatbestendige, sociale, slimme, compacte stad.

Juist de openbare ruimte speelt een belangrijke brugfunctie bij het koppelen van opgaven, voor méér maatschappelijke output.

Op LCOR leert u zoal:

  • Ruimtelijke adaptatie zoals het tegengaan van hittestress combineren met sociaal-maatschappelijke doelen;

  • Smart data inzetten om beter grip te krijgen op gebruiksbehoeften voor een effectiever groenbeleid;

  • Dé perfecte uitvraag opstellen voor een sociale, gezonde en klimaatbestendige openbare ruimte;

  • Stedelijke verdichting en nieuwe mobiliteit koppelen aan het creëren van een compacte, maar aantrekkelijke openbare ruimte;

  • Verantwoord verdichten in een wederopbouwwijk en zo de woonopgave en de klimaatopgave accommoderen


Actief congres, midden in de stad
Momenteel zijn wij druk bezig met de invulling en vormgeving van het programma. Klik hier voor de huidige invulling.

Wie zijn uw congresgenoten?
Openbare ruimte professionals, net als u! Circa 200 ontwerpers, beheerders en beleidmakers die werkzaam zijn bij gemeenten, maar ook stedenbouwkundigen, adviseurs en landschapsarchitecten uit de private bedrijfstak komen naar Rottterdam!

Met dank aan onze partners: NVTL en Gemeente Rotterdam

Een congres staat nooit op zichzelf. Met hulp van onze partners komen we tot een invulling van het programma.

 

Dekker

Rijksbouwmeester Floris Alkemade is hoofdspreker van LCOR. In 2018 ontving hij de titel architect van het jaar. Eind vorig jaar presenteerde hij zijn veelbesproken Panorama Nederland. Daarin koppelt hij duurzame doelstellingen aan sociaal-maatschappelijke opgaven. Zijn boodschap: opgaven versterken elkaar. Op LCOR vertaalt Alkemade zijn visie door naar de openbare ruimte.

Hoofdspreker: Floris Alkemade

PROGRAMMA

Bekijk hier het complete programma.
>> Klik hier

INSCHRIJVEN

Schrijf u nu in voor het Landelijk Congres Openbare Ruimte!
>> Klik hier 

Struyk
NVTL
Stedelijk Interieur
Gemeente Rotterdam
ELBAREC

Stedelijk Interieur is een product van ELBA\REC